اخرین محصولات ثبت شده

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-A307

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-A307؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A70s SM_A707F

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A70s SM_A707F ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-N970F

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-N970F؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند ت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال samsung sm-j110h

شماتیک و سرویس منوالsamsung sm-j110h ؛برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy C9 Pro SM-C900F,Y

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy C9 Pro SM-C900F,Y ؛برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به ن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A80 SM-A805F-A8050

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A80 SM-A805F-A8050 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز ب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی بین المللی وصادرات درعصر دیجیتال،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند امروز

بازاریابی بین الملل یا به زبان لاتین International Marketing، علم بهره گیری از اصول بازاریابی است. بازاریابی بین‌ المللی عبارت است از عملیات تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها، به منظور کسب سود.

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung J400

شماتیک و سرویس منوال Samsung J400 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا ش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung J1 mini j106h

شماتیک و سرویس منوال Samsung J1 mini j106h؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی د

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Huawei Honor 5C

شماتیک و سرویس منوال Huawei Honor 5C؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند ت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy M30s SM-M307F SM-M307FN

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy M30s SM-M307F SM-M307FN ؛برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A50s SM-A507FN-A5070

شماتیک و سرویس منوال Samsung Galaxy A50s SM-A507FN-A5070 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل